Teknologihistorie

Vindmøllehistorisk forskning

Siden år 2000 har jeg arbejdet med at forske i meteorologen og opfinderen Poul la Cours (1846-1908) liv, opfindelser og arbejde, herunder især hvad han fik skabt som højskolelærer i Askov og som forsøgsleder for Statens Forsøgsmølle samme sted, hvor han byggede den første el-producerende vindmølle i 1891. Denne forskning sker bl.a. på basis af cirka 8000 efterladte dokumenter.

 

Dette sker med henblik på udvikling af museumsindholdet i Poul la Cour Museet, som siden år 2000 har været under opbygning i den tidligere forsøgsmølle, Møllevej 21 i Askov. Formidlingen består i denne sammenhæng i at fortælle den gamle historie på en måde, så man kan lære af den, dels mundtligt eller skriftligt samt ved hjælp af de udstillede genstande. Desuden er det bestræbelsen i denne historiske ramme at formidle nutidig viden om den vedvarende energis fremtidige muligheder.

 

Som en del af formidlingen er hidtil udgivet følgende publikationer:

 

Poul la Cour – Danmarks Edison, et foredrag tilbydes

Om opfinderen og vindmøllepioneren Poul la Cour.
Foredraget handler om Poul la Cour (1846-1908), som uddannet meteorolog, opfinder af telegrafapparater, højskolelærer i Askov og vindmøllepioner. Foredraget indledes med en gennemgang af Poul la Cours liv og aktiviteter før ansættelsen på Askov udvidede Højskole i 1878.
Det ledsages af billeder og indeholder demonstration af resonansfænomenet, “lift”-fænomenet samt et par af hans opfindelser.
Der fortsættes med tiden i Askov, hvor han – foruden at være lærer og forfatter – byggede den første strømproducerende vindmølle og leverede gennembruddet i forståelsen af kræfterne omkring vindmøllevinger.
Foredraget sluttes med en 25 minutters videofilm, Poul la Cour – Danmarks Edison, der perspektiverer betydningen af hans liv og virke for eftertiden

 

Som en del af formidlingen er hidtil udgivet følgende publikationer:

Foredragene omfatter begge tidsmæssigt 2 lektioner. Der kan indlægges en pause midtvejs.
Honorar: Som udgangspunkt Folkeuniversitetets takster + kørsel.

 

Kratostaten – en opfindelse af Poul la Cour“, PLCMsVenner 2004. Download i PDF-format (13,3 Mb)
Vindtunnelerne i Askov“, PLCMsVenner 2004. Download i PDF-format (7,2 Mb)
Poul la Cour og vindmøllerne“, Polyteknisk Forlag, 2003.
Introduktion til udstillingen“, PLCMsVenner 2002, udsolgt fra forlaget, ses på internettet HER.
“Poul la Cour – Danmarks Edison”, VHS video, Wessing film, udgivet af PLC-fonden.

 

                  

 

En Röntgenbiografi, foredrag tilbydes

Den teknologihistoriske forskning og formidling er også blevet udvidet til at omfatte andre betydningsfulde gennembrud, som f.eks. Wilhelm Conrad Röntgens opdagelse af de stråler, han kaldte X-Strahlen. Bogen Röntgen og de mystiske stråler blev til efter omfattende research i fødebyen Lennep/Remcheid samt i universitetsbyerne Giessen, Würtzburg og München. I den kortfattede bog på 100 sider blev der ikke plads til også at medtage Röntgens første rapport om sin opdagelse i 1895:
Über eine neue Art von Strahlen kan i dansk oversættelse læses HER

 

 

Röntgen og de mystiske stråler

Om opdagelsen af røntgenstrålerne og om selve personen Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923), der opdagede de stråler, som efterfølgende blev opkaldt efter ham, nemlig røntgenstrålerne.

Strålerne har siden opdagelsen haft afgørende betydning for vor sundhedstilstand generelt samt har åbnet for andre videnskabelige og tekniske anvendelser.

Röntgen og de mystiske Stråler“, Polyteknisk Forlag, 2005.

 

Forskning i udnyttelse af bølgeenergi

Undersøgelserne har i denne forbindelse først og fremmest bestået i at sætte sig ind i den eksisterende teori samt i at opnå måleresultater og erfaringer ved afprøvning i praksis.
Til det formål er udviklet og bygget en bølgetank. Se billeder.
I sammenhæng med det er to flyderbaserede bølgeenergimaskiner under udvikling. De er benævnt henholdsvis Bølgevippen og Bølgerokken. Sidstnævnte er afprøvet i bølgerenden på Aalborg Universitet.

Formidlingen vedrørende bølgeenergi omfatter indtil videre et par rapporter samt publikationerne:
“Bølgetank til havebrug”. Se byggebeskrivelse i PDF-format (5Mb, mange billeder).
og “Bølgelængde, bølgehøjde, periodetid og absorptionsbredde”. Download i PDF-format.

 

Pædagogisk undervisningslitteratur

En del bestræbelser går på udvikling af undervisningslitteratur. Dette sker i det væsentlige på basis af erfaringer fra et langt liv som underviser i fysik, matematik og andre overvejende naturfag. Disse produkter er det dermed overladt til andre at bruge i deres formidling. Min egen formidling sker p.t. mest i forbindelse med rundvisning og igangsættelse af aktiviteter i Poul la Cour Museet samt ved at skrive dokumenterende litteratur om dette.

 

Kommentarer og spørgsmål vedrørende ovenstående samt bestilling af foredrag kan sendes i henvendelsesformularen til højre.

 

Povl-Otto Nissen, cand.pæd.fysik