Det må egentlig undre, at der ikke allerede for lang tid siden er blevet sat etiske spørgsmåltegn ved skydespillene. Er det ikke etisk problematisk, når spilkonceptet er en slags gadekamp  – ganske vist virtuel – hvor det drejer sig om at nedkæmpe menneskelige figurer? 

At det ikke er det bare pjat understreges af, at militærfolk har været fremme med, at de bedste udøvere af denne form for spil muligvis kunne have fortrin som jagerpiloter.

På den måde er spillet jo en slags krigssimulator, hvor reaktionsevnen til at skyde først optrænes. De konkurrerer jo ikke ved i ro og mag at skyde til måls efter en skive.

Nå men heldigvis foregår denne såkaldte e-sport siddende. Mærkeligt forøvrigt, at en siddende tilstand kan kaldes en sport! Derved fremmes just ikke den muskelstyrke og kondition, som normalt kræves for at gå i militærtjeneste.

Så det regulerer nok sig selv.