SETI at Home

arecibo2Hjælp med at søge efter intelligent liv i verdensrummet på din hjemmePC.
SETI står for Search for ExtraTerrestrial Intelligence, altså søgning efter intelligent liv ude i rummet.

Det er jo denne idé, der driver den nyere tids rumforskning, selv om søgning efter intelligent liv på selve jorden vistnok endnu ikke er helt tilendebragt (:-?)
Nå, helt galt står det vel ikke til. En genial forskergruppe på Berkeley University i Californien har udviklet et program, der gør det muligt for enhver med sin hjemmecomputer at deltage i søgningen af intelligent liv i rummet.

Et uoverkommeligt hav af data fra rummet opsamles via et radioteleskop i Arecibo. Teleskopet scanner systematisk himmelrummet. Det tager cirka 12 sekunder for signalerne fra et givet punkt at passere teleskopets focus.
Verdens største teleskop er Arecibo-observatoriets 305 m brede radioteleskop, der er placeret i en dal i Puerto Rico, omgivet af skovklædte bakker.

Den trekantede “kurv” indeholder en modtager og en sende, der kan nå det ydre rum. (Billedet er skannet fra Lademanns Leksikon)
Det meste er uinteressant “støj”, men forskerne har opstillet nogle karakteristika, som er sandsynlige for et signal med intelligent oprindelse. Det er så dem, man kigger efter, men det er en uoverkommelig opgave for selv den største og hurtigste eksisterende computer.

Den geniale idé består i en ScreenSaver med indbygget Fourier-analyse af de opsamlede frekvenser. Rundt om i verden står hundredtusindvis af computere og kører nogle stupide screensavere meget af tiden, når brugerne drikker kaffe eller er faldet i søvn. Hvorfor ikke lade computerne bestille noget fornuftigt imens?
Nærmere informationer om projektet kan hentes på følgende adresse, hvorfra screensaveren også kan downloades:
www.setiathome.ssl.berkeley.edu

Går man med på idéen får man tildelt data i enheder opfanget over godt 107 sekunder. setimDet tager cirka 5 minutter at downloade og tilsvarende at aflevere det igen efter behandlingen, når man alligevel går på internettet.
Efter 2 minutters inaktivitet begynder screensaveren sit arbejde. Når man genoptager sit eget arbejde trækker den sig tilbage som en hver anden høflig screensaver. På min 233 MHz maskine vil analysen af de 107 sekunder tilsammen bruge CPU-tid på cirka 65 timer.

Men hvad gør det? Som almindelig astronomi-interesseret, der normalt må nøjes med læse, hvad andre finder ud af, er det herligt med sin computer at kunne bidrage en smule til forskningen i første frontlinie. Og endelig: Hvis ET tilfældigvis skulle give sig til kende på din computer, vil dit navn gå over i historien, som den der har været med til at finde ham
>(;-))=O<