Forsøg med vind

ISBN 87-7794-376-7 Forfattere: Povl-Otto Nissen og Harald Oksbjerg

 
Forsøg med Vind er først og fremmest designet til anvendelse i skolens natur/teknik-undervisning, men indeholder ideer og udfordringer nok også for 7.-8. klasse. Materialet bygger på idéen om, at elevernes forståelse af naturfænomenerne og deres tekniske anvendelighed udvikles gennem praktiske forsøg og opfølgende samtaler.
Det rigt illustrerede undervisningsmateriale er opdelt i lærersider med baggrundsviden, vejledning og gode råd, samt elevsider med praktiske anvisninger på eksperimenter med enkle møllemodeller.
Materialet indeholder, foruden en række småforsøg med strømmende luft, byggebeskrivelser til 15-16 forskellige letbyggede møllemodeller:

 forsidevindlav2

– Vindbolde og vindhjul,
– en paprullemølle med indstillelige vinger,
– en “græsk” mølle (sejlvinge), både i lille papmodel og en større med syede vingesejl.
– en vindrose af et fyrfadslysbæger,
– en blomstermølle, der ligner en påskelilje, men som let kan ændres til en julestjerne,
– en mølle med vinger af træ og pap, som kan spændes på cykeldynamo og lave strøm.
– en kasserotor, som både kan virke vandret og lodret i vinden,
– en vindhastighedsmåler lavet af to plastikflasker mm.
– et møllehejseværk, som man kan måle effekten på.

Desuden: Beskrivelser af små eksperimenter med strømmende luft og undersøgelse af cykeldynamoens indretning. Alt i alt nok til 15-20 timers undervisning i vindenergi og møller.
Modellerne kan nemt laves med almindeligt håndværktøj af genbrugsmaterialer og ting fra hverdagen.
Der findes aktiviteter, som kan gennemføres i 1.- 2. klasse, nogle som egner sig til 3.- 4. klasse og andre som skulle give udfordringer nok i 5.- 6. klasse og i 7.-8. klasses fysikundervisning.
Materialet er også velegnet til brug på lejrskoler, spejder-camps og til fødselsdagsselskaber.

Undervisningsmaterialet “Forsøg med Vind” købes med kopieringsret til elevsiderne.
Nu i udvidet udgave:

Pris i ringbind: 198 kr. excl. moms og forsendelse.

 

En eksperimentmølle

På et Lærerhøjskole årskursus “Fornyelse af fysikundervisningen” i Esbjerg, 1986-87, udviklede en gruppe en eksperimentmølle.

Læs beskrivelse og arbejdstegninger HER.

Fra 2004 indgår denne mølle i eksperimenter for skoleelever foran vindtunneller i Poul la Cour Museet i Askov.