Svaneke Havn

Et glimt af Varde Å

Himlens Lys

Fysik

Beskrivelser af forskellige fysiske emner, undervisningstekster og noter

Links til interessante Home-Sites

Astronomi

SETI, Search for ExtraTerrestrial Intelligence

Venuspassage 8. juni 2004

Bølgeenergi

Dansk Bølgekraftforening,

Bølgevippen, Bølgerokken, Egne bølgeenergi eksperimenter.

Elektricitet

Elektrolyse

Ohms anden lov (for et kredsløb)

Elektrisk energi: Ladninger, elektrisk kraft, strøm, resistans,
måleapparater, magnetisme, induktion, vekselstrøm.

Mekanik

Newton animeret – Sir Isaac Newton’s 3 Laws for Dummies

Luftarternes Tilstandsligningen – Boyle-Mariottes Lov

Einsteinbiografi

Varmeenergi

Om varme og temperatur

Solenergi

Fra lys til strøm: Solceller

Fokuserende energiopsamling: Byg en Solovn

Her er nogle relevante internetadresser:

Den internationale sammenslutning af “solkogere”:
www.solarcooking.org

Her kan man også finde opskrifter på solkogt mad:
www.solarcook.com
www.solarcook.com/recipes.html

Masser af links til forskellige anvendelser af solenergi:
www.redrok.com/main.htm#cooker

Her et eksempel på en solovn, der opvarmer et svømmebassin.

Flere idéer til energi i skolen:
www.SkoleEnergi.dk

De fleste af disse adresser har henvisninger til andre adresser på nettet.

Vindenergi

Næsten alt om vindmøller

Poul la Cours Forsøgsmølle

Et kort kursus i Atom– og kernefysik

Kurset er opdelt i part-1, part-2 og part-3

Der er efterhånden gået mange år siden teksten blev forfattet i 1974, skrevet og tegnet på stencils, duplikeret/kopieret og nu i 2016 skannet ind og udgivet i pdf. I 1974 var tilskyndelsen til teksten og kurset på Ask Højskole, at ELSAM ville bygge et atomkraftværk på Gylling Næs. Det blev afværget med møder og protestmarcher.
Jeg mente, at folks baggrundsviden om problemstillingen var for lille, så derfor. I kurset deltog den gang folk fra egnen samt højskolens elever. Den lektor fra Aarhus Universitet, der skrev i avisen, at den slags kurser kunne man ikke holde på en højskole, fik materialet til gennemsyn og havde derefter ingen indvendinger. Det var jo heller ikke så lang tid efter mit 3 års fysikstudie i København, hvor vi havde rigtig mange lektioner i atom- og kernefysik.
Efter min pensionering fra Ribe Statsseminarium i år 2000, kom jeg med i gruppen omkring etablering af Poul la Cour Museet i Askov og formand for støtteforeningen. Mærkeligt i 2016 at erkende, at jeg allerede i 1974 brugte la Cours metode med en historisk indgangsvinkel. Hvor kom det fra?
I mellemtiden er fossile brændsler, herunder kernekraft, blevet nedtonet til fordel for bæredygtige og renere energiformer. Kernevåben har i perioden holdt under kontrol. Der er dog igen tilløb til oprustning i øst og vest, foruden fremfærden på området i Iran og Nordkorea.
Kan nogen bruge teksten i dag? Nu lægger jeg den for fuldstændighedens skyld på min hjemmeside www.povlonis.dk. Jeg har en intention om at lægge alle mine undervisningsnoter der. Der mangler stadig meget!

30. december 2016 Povl-Otto Nissen