Bølgeenergi

Her kommer der links til websider om bølgeenergi.

 

Indledende eksperimenter

Mine egne egne indledende eksperimenter med bølgeenergi kan ses HER.

Det er fortrinsvist bølgevipper, som løfter noget i tyngdefeltet, og hvor energien frigøres ved efterfølgende fald.

 

BølgeRok/WaveSpinner

Min idé om at omdanne bølgernes op- og nedgående bevægelser til rotation førte til opfindelsen af  BølgeRokken, også kaldet WaveSpinner.
Den kan ses på en video HER.
–or Here

Et billede fra siden og en principskitse kan ses HER

Nogle artikler om bølgeenergi I Fysiklærerforeningens blad Fysik/Kemi:

Drømmen om bølgeenergi
Måling af bølgeenergi
Mere om bølgeenergi
Med poterne i vandet

Bølgekraftforeningen

I 1997 blev der oprettet en dansk Bølgekraftforening.

Man kan komme til Bølgekraftforeningens hjemmeside HER.