Naturvidenskab

Naturvidenskab er jo alt i alt en større sag.

Enkeltpersoner, der agerer inden for feltet, må af overkommeligheds årsager begrænse sig ved at vælge specifikke områder, hvis de vil gå i dybden.

Det gælder også for mig. Det er interessen og nysgerrigheden, der styrer.

Det har man vel lov til at kalde “Fri Forskning” ? 

Retningslinierne fremgår af mottoet på Velkommen-siden.

Det vil sige, at emnerne, der behandles på dette website, er valgt ud fra mine interesser og trangen til at finde ud af tingenes sammenhæng.

Indholdet og retningen har dog oftest været styret af min professionelle opgave som formidler, først som folkeskolelærer (1961) og senere – efter at have bestået en faglig-pædagogisk kandidatgrad (cand.pæd. 1971) i fysik, – som lektor i fysik/kemi, natur/teknik og matematik på Ribe Statsseminarium (1979-2000).

Altså formidlingsopgaven har krævet faglige fordybelser og styret udviklingen af undervisningsmaterialer.

 

Et særligt forskningsprojekt – Bølgeenergi, startet i 1995 – går ud på at finde i hvilken udformning, det er muligt at opsamle og omsætte energien i havets bølger til brugbar form, som for eksempel elektricitet.
Find beskrivelserne via drop-down menuen øverst.

 

Andre projekter ligger inden for Teknologihistorie, for eksempel historien om Röntgenstrålernes opdagelse, og især historien om den spæde start på brugen af vindmøller til elektricitetsproduktion.
I den sammenhæng har jeg så – efter studiet af mere end 100 år gamle dokumenter – været med til at udvikle Poul la Cour Museets i Askov, hvor den første strømproducerende vindmølle i Danmark blev bygget i 1891.

Til museumsindholdet hører foruden udstillingen også udvikling af tilsvarende undervisningsmaterialer med henblik på at skabe et nutidigt videnscenter for bæredygtig naturlig energi, både for børn og voksne.

Find beskrivelser og litteratur via drop-down menuerne øverst.