Artikler

 2013

“En, to, tre – hvem kom egentlig først?” handler om de første el-producerende vindmøller i verden: En skotsk, en amerikansk og en dansk.  Hvorfor var det den danske, som fik muligheden for at udvikle sig til det, vi ser i dag?
Download artiklen HER. Artiklen findes også i 8. årgang af “Kapitler af vindkraftens historie i Danmark”.

2011

“Et mærkeligt hus i Askov” handler om den gamle Forsøgsmølle i  Askov, hvor meteorologen, opfinder og højskolelærer Poul la Cour, i 1891 fik bygget den første strømproducerende mølle i Danmark, og hvor nu Poul la Cour Museet holder til.
Artiklen findes i 7. årgang af årsskriftet “Kapitler af vindkraftens historie i Danmark”.
Den kan også downloades og læses HER.

2010

Fire artikler om bølgeenergi og forskellige maskintyper

1. Drømmen om bølgeenergi

2. Måling af bølgeenergi


3. Med poterne i vandet


4. Bølger – fremtidens energikilde

2009 

“En la Cour mølle med en betydningsfuld opgave”
En fortælling om udviklingen i Københavns Havn med anlæggelse af Sluseholmen, hvor elektriciteten til at åbne og lukke sluseporten blev leveret af en la Cour mølle midt på holmen.
Artiklen findes i  5. årgang af “Kapitler af vindkraftens historie i Danmark”.
Den kan downloades HER

2007

Rent lys i mejerierne
Artikel af Linda Klitmøller og Povl-Otto Nissen i Mark og Montre,
Årbog for Ribe Amts museer 2007.

Artiklen fortæller, at mange mejerister deltog i Poul la Cours kurser for “Ejere og Passere af smaa Elværker” fra 1901 i Askov. Meget tyder på, at de første steder folk på landet stiftede bekendtskab med elektrisk lys var på mejerierne.
Læs artiklen her i pdf-format.

Dynamoen i dansk fødevareproduktion, rapport til Kulturarvstyrelsen.
En rapport over et udredningsarbejde i Industrikulturåret omkring sammenhængen mellem fødevareproduktionen og indførelsen af elektricitet i Danmark.
Udredningsarbejdet blev udført af Jytte Thorndal fra Elmuseet, Linda Klitmøller fra Sønderskov og Povl-Otto Nissen fra Poul la Cour Museet.

Læs rapporten her i pdf-format.

Det teknologiske og oplysende kraftcentrum i Askov
Artikel i 3. årgang af “Kapitler af vindkraftens historie i Danmark”.

Læs artiklen her i pdf-format  (4 Mb)

2005:

Kratostaten – en opfindelse af Poul la Cour
Artikel i “Kapitler af vindkraftens historie i Danmark”, årgang 2, 2005.
Download artiklen HER.

2004:

Kratostat og vindtunneller rekonstrueret.
Vindtunnelforsøg, møllebyggeri og solelektrolyse.
Artikler i “Kapitler af vindkraftens historie i Danmark 2004”.
Download HER

Samspillet mellem manuel fysik og virtuel fysik
Foredragsnote til et foredrag holdt på fysiklærerforeningens IT-konference.

Noten kan læses og downloades HER i PDF-format.

Manøvre-evaluering – en dynamisk evalueringsmetode
Foredragsnote til et foredrag holdt på fysiklærerforeningens IT-konference om den anvendte evalueringsmetode i PRAFYKIT-projektet.
Noten kan læses og downloades HER i PDF-format.

2003:

Fysikfaglighed i projektarbejde
Dette er en udvidet artikel på basis af et kapitel af samme navn i bogen Projektabejde og Faglighed, ISBN 87-7281-017-3, Dafolo 

Hent den udvidede artikel i PDF-format, 1,7 Mb.

2001:

Da Danmark var foregangsland
Denne artikel handler om, at Poul la Cour i 1891 fik statens støtte til at bygge sin første el-producerende vindmølle i Askov, hvor lagringen af vindenergien skete i form af ilt og brint. Artiklen har været offentliggjort i “Vedvarende Energi & Miljø” 4/01, udgivet af Samvirkende Energi- og Miljøkontorer.
Hent artiklen i PDF-format.

Museum for Poul la Cour
Begrundelse for arbejdet med at oprette et museum for meteorologen, opfinderen og højskolemanden Poul la Cour i de gamle forsøgsmølle bygninger i Askov.
Læs artiklen HER
Hent artiklen i PDF-format, som den har været offentliggjort i “Vedvarende Energi & Miljø” 6/00, udgivet af Samvirkende Energi- og Miljøkontorer.

2000:

Læring med Lego-robotten
En analyse af arbejds- legeprocessen, når eleven bygger en robot og får den til at opføre sig i den fysiske verden i overensstemmelse med den tænkte forestilling. Teorien er fulgt op med nogle philosofiske betragtninger og belyst med et praktisk eksempel.
Læs artiklen HER

1999:

Fra naturfag til natur/teknik i læreruddannelsen
Lærerudddannelsens naturfag er afskaffet som obligatorisk fag i den nye læreruddannelse. Men det er dukket op igen som liniefaget natur/teknik sideordnet med de øvrige liniefag. I det følgende vil de muligheder og problemstillinger, dette rejser, blive behandlet.
Læs artiklen HER

Search for ExtraTerrestrial Intelligens
SETI – Søgning efter intelligens uden for jorden. Artiklen har været anbragt i relevante konferencer på SkoleKom og er publiceret i Fysik-Kemi 5/99, Danmarks Fysik- og Kemilærerforenings medlemsskrift.

1998:

Practical Work with Wind Energy
This paper was written in connection to at conference concerning ‘Practical Work in Science Education’, which took place at ‘The Royal Danish School of Educational Studies’ in Copenhagen, May 1998.
The teaching materials descibed was presented as a poster.
Read the whole text HERE.

Legetøj at tænke med ( – or Toys for Thinking)
Undertitel: Konstruktivisme – Lego- Konstruktionisme
Ribe Statsseminariums årskrift 1998, ISBN 87-985728-3-0.
Artiklen kan endvidere læses på Mikroværkstedets hjemmeside
Læs artiklen på dansk HER.
Toys for Thinking, read in English HERE.


1997:

Natur/teknik – et fag i læreruddannelsen?
Fysik-Kemi 5/97, Danmarks Fysik- og Kemilærerforenings medlemsskrift.
Artiklen har også været publiceret i Ribe Statsseminariums kvartalsskrift A VISTA nr. 3/97.

1996:

Naturvidenskabelig bachelor-grad
Undervisningsministeren havde afsat 8 millioner kr. til forsøg med såkaldte lærerbachelorer, som efter 3 år på universitetet skulle ud og “løbe natur/teknik i gang” i Folkeskolen. Jeg skrev denne artikel imod dette projekt i LMFK-bladet 8/96.
Artiklen kan læses HER.

Læreruddannelsens naturfag, LMFK-bladet 2/96. Artiklen argumenterer for naturfagets bevarelse i den ny læreruddannelse.

Byg en solovn
En artikel om undervisningsmaterialer i teori og praksis i rapporten “Naturvetenskapen i skolan inför 2000-talet”, fra det femte nordiska forskarsymposium om undervisning i naturvetenskap i skolan.
Man kan læse mere om den praktiske bygning af den fokuserende solovn HER.

1994:

Samspillet mellem natur, teknik, det eksperimentelle og sproget,
Fysik-Kemi 2/94, Danmarks Fysik- og Kemilærerforenings medlemsskrift.

Erfaringer om lærerholdninger og lærerroller i forbindelse med et udviklingsarbejde i Natur & Teknik,
Naturfagenes Pædagogik – mellem udvikingsarbejder og teoridannelse,
Nordisk Forskersymposium, Rapportbind 2, ISBN 87-593-7999-5

1984:

Den automatiske lærer,
Kronik i dagbladet Vestkysten, 13. august 1984.

Artiklen handler om problemstillinger i forbindelse med indførelse af datamater som redskaber i undervisningen.

1982:

Så åbner vi ballet,
Fysik-kemi bladet 1/1982.
Artiklen handler om udviklingen af nogle Comal-programmer til brug for beregning af de lodrette kast eller faldet til brug i fysikundervisningen.