Reformer i Læreruddannelsen

Reformer i Læreruddannelsen? Der har ikke været en skole- eller uddannelsesreform uden, at det har heddet: Det faglige skal styrkes! Problemet er nok, at man ikke er enige om, hvori ”det faglige” består. I øjeblikket er det læreruddannelsen, der står for skud....

Sproglig udtale er i forfald

Det danske sprog er efterhånden en gang hakkemad, når der tales hurtigt og jappende med en strøm af afsnuppede ord. På den ene side er det blevet til hakkemad, på den anden side til noget uldent mumleri. Dog ikke begge  dele på samme tid, men med den samme virkning:...

Skydespil og Etik

Det må egentlig undre, at der ikke allerede for lang tid siden er blevet sat etiske spørgsmåltegn ved skydespillene. Er det ikke etisk problematisk, når spilkonceptet er en slags gadekamp  – ganske vist virtuel – hvor det drejer sig om at nedkæmpe menneskelige...