Skydespil og Etik

Det må egentlig undre, at der ikke allerede for lang tid siden er blevet sat etiske spørgsmåltegn ved skydespillene. Er det ikke etisk problematisk, når spilkonceptet er en slags gadekamp  – ganske vist virtuel – hvor det drejer sig om at nedkæmpe menneskelige...