Et kort kursus i Atom– og kernefysik i historisk perspektiv

Atom- og kerne fysik som FLIPBOG

 

Man kan bladre i flipbogen. Man kan zoome ind på læsefeltet med dobbelt klik.
Man kan flytte læsefeltet ved at holde venstre museklik nede.
God fornøjelse!

Forord:
Der er efterhånden gået mange år siden teksten blev forfattet i 1974, skrevet og tegnet på stencils, duplikeret/kopieret og nu i 2016 skannet ind og udgivet i pdf. I 1974 var tilskyndelsen til teksten og kurset på Ask Højskole, at ELSAM ville bygge et atomkraftværk på Gylling Næs. Det blev afværget med møder og protestmarcher.

Jeg mente, at folks baggrundsviden om problemstillingen var for lille, så derfor. I kurset deltog den gang folk fra egnen samt højskolens elever. Den lektor fra Aarhus Universitet, der skrev i avisen, at den slags kurser kunne man ikke holde på en højskole, fik materialet til gennemsyn og havde derefter ingen indvendinger. Det var jo heller ikke så lang tid efter mit 3 års fysikstudie i København, hvor vi havde rigtig mange lektioner i atom- og kernefysik.
Efter min pensionering fra Ribe Statsseminarium i år 2000, kom jeg med i gruppen omkring etablering af Poul la Cour Museet i Askov og formand for støtteforeningen. Mærkeligt i 2016 at erkende, at jeg allerede i 1974 brugte la Cours metode med en historisk indgangsvinkel. Hvor kom det fra?
I mellemtiden er fossile brændsler, herunder kernekraft, blevet nedtonet til fordel for bæredygtige og renere energiformer. Kernevåben har i perioden været holdt under kontrol. Der er dog igen tilløb til oprustning i øst og vest, foruden fremfærden på området i Iran og Nordkorea.
Kan nogen bruge teksten i dag?

Nu lægger jeg den for fuldstændighedens skyld på min hjemmeside www.povlonis.dk. Jeg har en intention om at lægge alle mine tidligere undervisningsnoter der. Der mangler stadig meget!

30. december 2016 Povl-Otto Nissen