Velkommen til Povlonis Innovation

Forskning-Udvikling-Formidling er tre sider af samme sag:

FORSKNING består først og fremmest i bestræbelser for at komme til klarhed, indsigt i og forståelse af sammenhænge og virkemåder, således at ukendte forhold bliver til kendt viden.

UDVIKLING er et spørgsmål om at drage konsekvensen af den ved forskningen opnåede forståelse og i praksis indrette sig selv eller forhold i omgivelserne på det.

FORMIDLING er at fortælle, forklare, beskrive og informere om den ved forskningen opnåede forståelse samt begrunde den deraf følgende udvikling.

#reference

#reference

#reference