Sproglig udtale er i forfald

Det danske sprog er efterhånden en gang hakkemad, når der tales hurtigt og jappende med en strøm af afsnuppede ord.

På den ene side er det blevet til hakkemad, på den anden side til noget uldent mumleri. Dog ikke begge  dele på samme tid, men med den samme virkning: Uforståelighed.

Hakkemaden serveres ofte af yngre mennesker fra den østlige del af landet, hvor der også forekommer “stød” i sproget.

Mumleriet opleves i film og tv-produktioner, hvor skuespillerne forsøger at være “naturlige” og afspejle dagligsproget blandt folk. Igen uforståelighed. Ikke engang høreapparater hjælper på dette. Mange dejlige tv-produktioner går herved tabt, I hvert fald for den ældre del af befolkningen.

Retfærdigvis må nævnes, at nyhedsoplæserne normalt taler med beundringværdig klarhed.

Undtagelsen er under interwiews. Her er det et irriterende problem, at interwieweren ofte ikke lader folk tale ud, inden det næste spørgsmål stilles. Eller at interwieweren taler mere og i længere tid end den, der bliver interwiewet. Eller det kan forekomme, at en interwiewer tilsyneladende skal have en afmålt sendetid til at gå og derfor stiller det samme spørgsmål igen og lidt varieret igen, selvom svaret allerede er givet.

Her må man så beundre den interwiewede (ofte politikere) for med beundringsværdig tålmod at give det samme svar igen og igen.

Skydespil og Etik

Det må egentlig undre, at der ikke allerede for lang tid siden er blevet sat etiske spørgsmåltegn ved skydespillene. Er det ikke etisk problematisk, når spilkonceptet er en slags gadekamp  – ganske vist virtuel – hvor det drejer sig om at nedkæmpe menneskelige figurer? 

At det ikke er det bare pjat understreges af, at militærfolk har været fremme med, at de bedste udøvere af denne form for spil muligvis kunne have fortrin som jagerpiloter.

På den måde er spillet jo en slags krigssimulator, hvor reaktionsevnen til at skyde først optrænes. De konkurrerer jo ikke ved i ro og mag at skyde til måls efter en skive.

Nå men heldigvis foregår denne såkaldte e-sport siddende. Mærkeligt forøvrigt, at en siddende tilstand kan kaldes en sport! Derved fremmes just ikke den muskelstyrke og kondition, som normalt kræves for at gå i militærtjeneste.

Så det regulerer nok sig selv.